ЕКО-УСТОЙЧИВОСТ & енергиина ефективност -Галерия


Обеми, пространства и отделни елементи в сградите са проектирани с идея за лесна интеграция на условно 6 главни, предварително избрани системи – комбинации за отопление и вентилация. Заложената по-този начин, възможност за добавяне на изброените системи, чуствително ще намали размера на необходимата инвестиция за усъвършенстване на включената в цената базова система. На визуализациите по-горе, изброените системи са изобразени с известна степен на условност.